top of page

DEZINFEKCE OZÓNEM

Arrow Down

NABÍZÍME

Nabízíme profesionální služby v oblasti dezodorizace a dezinfekce.  

Čistění ozónem (O3) velmi účinně likviduje bakterie, viry, spóry plísní, mikroorganismy, roztoče a další parazity. Ničí též zápach, protože mění vlastnosti organických sloučenin obsažených ve vzduchu, které zápach způsobují, příčiny nepříjemných pachů tudíž jen nemaskuje, ale odstraňuje.

Principem šokové dezinfekce je vyplnění daného prostoru dostatečnou koncentrací ozónu. Tyto služby provádíme generátory ozónu, které mají certifikaci a nabízíme i odborné měření zbytkového ozónu.

Ozónem lze velmi účinně dezinfikovat veřejné prostory, kanceláře, sociální zařízení, prostory škol, hotelové pokoje, čekárny ve zdravotnických zařízeních, šatny ve sportovních zařízeních, vnitřní prostory domácností, klimatizace, ale také prostory zasažené povodněmi či požárem. 

Po aplikaci vysokovýkonným přístrojem se ozón sám rozloží, nezbude po něm žádný zápach, žádné pozůstatky. 

Ozón neobsahuje žádné člověku nebezpečné chemikálie a NEMÁ ŽÁDNÝ DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ.

wroclaw-skyline.png
CO JE OZÓN
RYNGLE OREZ.jpg

O3

CO JE OZÓN

Ozón je bezbarvý, ve vyšších koncetracích namodralý plyn, těžší než vzduch. Je tvořen třemi atomy kyslíku (O3), přezdívá se mu také „aktivní kyslík“. Vzhledem k nahromaděné energii je molekula ozónu velmi nestabilní a po krátké době se zpět samovolně rozpadá na kyslík (O2). Při teplotě 20 °C, tlaku 101.3 kPa je poločas rozpadu 45 minut. Při teplotě 30 °C a stejném tlaku je poločas rozpadu jen 20 minut.

Ozón není radikál.

Lidský čich rozpozná typickou svěží vůni ozónu již ve velmi nízké koncetraci. Běžně tuto vůni můžeme cítit po bouřce nebo při svařování elektrickým obloukem či u kopírovacích strojů. Slovo OZON znamená v řečtině „vonět“.

Ozón je přírodní čistící a desinfekční látka. Je to dosud nejsilnější oxidační činidlo, které je používáno v mnoha oblastech, jako je lékařství, zemědělství, potravinářský průmysl atd… Ozón je 3000× rychlejší než chlór a 25× účinnější než kyselina chloritá (NOCL), 2500× než chlornan (OCL) a 5000× než chloramin (NH2CL) a je přitom mnohem bezpečnější. Neexistuje žádný virus, bakterie, plísně a houby, které by mu odolaly.

Ozón má dezodorační efekt, to znamená, že redukuje nežádoucí zápachy v prostředí (cigaretový kouř, pachy zvířat, pot, zápachy z nátěrů, lepidel apod.). Nemaskuje příčiny zápachu, ale trvale je odstraňuje. Po aplikaci nezanechává žádné stopy ani toxická rezidua a nezpůsobuje žádné alergické či dýchací potíže, které mohou vytvářet chemické dezinfekční prostředky.

Ozón přítomný v ovzduší je schopen oxidovat a touto cestou odstraňovat chemické sloučeniny a ničit patogenní mikroorganizmy.

DULEŽITÉ

OZÓN MÁ VELMI SILNÉ OXIDAČNÍ SCHOPNOSTI. PŘI TEPLOTĚ 20 °C, TLAKU 101.3 KPA JE POLOČAS ROZPADU 45 MINUT.  

PŘI TEPLOTĚ 30 °C A STEJNÉM TLAKU JE POLOČAS ROZPADU JEN 20 MINUT.

JAK VZNIKÁ OZÓN

Jak vzniká ozón? Je to přirozená součást ovzduší. Ozón vzniká při průchodu blesku atmosférou a působením UV složky slunečního záření na kyslík přítomný v ovzduší – tento způsob vzniku ozónu se výrazněji uplatní v místech s vyšší intenzitou slunečního záření, tj. ve vyšších nadmořských výškách a u moře. „Čistý vzduch“ se vyznačuje mimo jiné nejen nízkou koncentrací prachových částic, malou úrovní chemického znečištění, ale také přítomností ozónu při nízkých, přirozených koncentracích.

Ozón je rovněž součástí fotochemického smogu, který vzniká v letních měsících v oblastech s vysokým znečištěním vzduchu. Výsledkem je pak vznik tzv. „přízemního ozónu“, který ve vyšších koncentracích může způsobit podráždění očních spojivek, kašel a bolesti hlavy.

Vzhledem k tomu, že je ozón velmi nestabilní plyn, není možné ho skladovat, ale musí se vyrobit přímo na místě. Uměle se vyrábí tzv. koronovými vysokonapěťovými výboji nebo pomocí UV lamp.

 

Koronové výboje  – technologie založená na proudění vzduchu přes elektrické pole v němž vzniká tzv. tichý výboj, jehož elektrický proud štěpí molekuly kyslíku na jednoatomové radikály, které se spojují s molekulami kyslíku a dochází ke vzniku ozónu.

 

Vznik ozónu pomocí UV lamp – UV lampa štěpí molekuly kyslíku na jednoatomové radikály, které se spojují s molekulami kyslíku. Nevýhodou této metody je malá produkce ozónu a vyšší příkon elektrické energie.

OZÓN je 3000× rychlejší než chlór a 25× účinnější než kyselina chloritá (NOCL), 2500× než chlornan (OCL) a 5000× než chloramin (NH2CL) a je přitom mnohem bezpečnější. Tyto výsledky jsou měřeny porovnáním konstant CT – koncentrace × čas, potřebný k zabití 99.99% všech mikroorganizmů.

CHLÓR reaguje s organickými materiály a tvoří organické látky obsahující chlór, jako chloroform, tetrachlor, metylchlor a další, obecně známé jako trihalometany (THM). Ozón nereaguje významně s THM, neboť jsou odolnější k oxidaci – dosažení plné oxidace trvá velmi dlouho. Některé THM jsou odstraněny jako důsledek fyzikálního vystřelování v průběhu zavzdušňování směsí ozón/vzduch.

Ozón oxiduje a rozkládá organické a anorganické látky rychleji než ostatní reagenty. Typicky o řád rychleji než chlór, nejčastěji užívaný reagens. Při dezinfekci tříatomovým kyslíkem (ozonem) dochází k prasknutí buněčné stěny. Je to účinnější metoda než použití chloru, které závisí na difúzi do protoplazmy buňky a pasivování enzymů.

Ozón reaguje s látkami, se kterými chlór nereaguje nebo reaguje nevhodným způsobem jako jsou:

  • látky ovlivňující chuť barvu či vůni

  • kovy a mangan

  • kyanidy, fenoly

  • a další…

 

Oxidací ozón likviduje vysokomolekulární sloučeniny, chlorované bifenyly, organické sloučeniny, jedovaté aromatické látky, kyanidy, fenoly, síru, železo, mangan. Má schopnost dezaktivace karcinogenů. Silný dezodorizační efekt způsobuje rozrušení zapáchajících látek a tím redukci zápachu a chuti.

OZÓN – O3

ÚČINKUJE VE VYSOKÝCH KONCENTRACÍCH

A VZÁPĚTÍ SE ROZPADÁ NA KYSLÍK

IMG_2298 2.JPG

O3

IMG_9200.JPG
IMG_7611.JPG

O2

ZDRAVÍ –

SKENOVÁNÍ TEPLOTY

Statue%20with%20Mask_edited.jpg
TEPLOMER PLNY comp.png
ZDRAVÍ

Tuto službu pro vás připravujeme,

nechte se překvapit..

PRONÁJEM PLOŠINY

PRONÁJEM PLOŠINY

Nabízíme montážní práce, údržbu,

čištění okapů, mytí fasád a oken,

prořez stromů atd.

Obě plošiny mají pracovní výšku 14 m.

Služby poskytujeme  v Praze a okolí.

IMG_8822comp.jpg
1orez.jpg
KONTAKT

KONTAKT

SECOS spol. s r.o. 

   

Jaroslav Hromádka     Štůrova 1158         Praha 4     142 00

IČO 45281106

tel: 603 415 320

CONTACT
bottom of page